130835

วันที่ 15 กันยายน 2564 นายธงชัย หนังสือ ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.มณฑล เลาหภักดี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ , นายโสภณ นาคกล่อม นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ , นายพิชัย โพธิ์กระสังข์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ , นายสมชาย สุทนต์ ปศุสัตว์อำเภอท่าแซะ , หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ชุมพร และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบในการเลี้ยงและจำหน่ายสุกรกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่ตำบลท่าข้าม ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์