การศึกษาพารามิเตอร์สำหรับตรวจหาภาวะกรดเกินในกระเพาะหมักชนิดกึ่งเฉียบพลันในโคนมจังหวัดชุมพร โดย อิสมาแอล ยุมาดีน และ กำชัย กิจศิลป