ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล 27/10/63 <<..รายละเอียด..>>

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล 22/10/63 <<..รายละเอียด..>>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล 19/10/63 <<..รายละเอียด..>>

ประกาศจังหวัดชุมพร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล 06 /10 /2563 <<....รายละเอียด....>>

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล <<..รายละเอียด..>>

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล <<..รายละเอียด..>>

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล ลว.15มค62 <<...อ่านรายละเอียด...>>

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ลว.18กย2561 <<...อ่านรายละเอียด..>>

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ <<..อ่านรายละเอียด..>>

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  <<..อ่านรายละเอียด..>>

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร