324649

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายโสภณ นาคกล่อม นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางนริสา สุทนต์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และพนักงานราชการ สังกัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ร่วมปฏิบัติงานช่วยเหลือดำเนินงานโรงครัวพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร

ที่่มาของข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป