<<...รายละเอียด...>>

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร