131987697

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร โดย กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งตะโก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสวี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพะโต๊ะ ดำเนินการตรวจติดตาม และต่ออายุ ใบรับรองสถานที่จำหน่ายไข่สด และเนื้อสัตว์ ตามโครงการไข่สดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค และโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก อำเภอสวี และอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

{gallery}stories/new/2563/23-12-63Sinka5{/galley}

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์