วันที่ 2 เมษายน 2561 นายสุโข สังข์ฉิม รก.ปศุสัตว์อำเภอละแล ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอละแม โดยมี นายสุริยา จามพัฒน์ ปลัดอาวุโสอำเภอละแม เป็นประธาน ร ห้องจำปูน ชั้น 2 อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอละแม

 

ันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น นายสุริยา จามพัฒน์ ปลัดอาวุโสอำเภอละแม เป็นประธานการประชุม และนายสุโข สังข์ฉิม รก ปศุสัตว์อำเภอละแม พร้อมหัวหน้าส่วน ราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณห้องจำปูน ชั้น 2 อำเภอละแม