วันที่ 18 เมษายน 2561 นายสามารถ เลาห์ประเสริฐ ปศุสัตว์อำเภอพะโต๊ะ ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสถานะการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบัน ณ ศาลาหมู่ที่ 6 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพะโต๊ะ