17 12 64 1

      นายโสภณ นาคกล่อม นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ กรณีร้องเรียนผ่าน แอพพลิเคชั่น DLD 4.0 เรื่อง ขอความช่วยเหลือน้องสุนัขถูกทำร้ายทารุณ และขอความช่วยเหลือ ปัญหาสุนัขจรจัด

      สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร  พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว  กำนันตำบลหินแก้ว   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ตำบลหินแก้ว  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร  ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ วันที่ 17  ธันวาคม  2564

ข้อเท็จจริง   

    ประเด็นที่ 1 ขอความช่วยเหลือน้องสุนัขถูกทำร้ายทารุณ  ได้ความว่า ไม่พบเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุ  และได้พูดคุยกับผู้ร้องเรียนร่วมกับนางเรณู  จิตรภิรมย์ ซึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือสุนัขที่ถูกทำร้ายจากบ้านผู้ก่อเหตุ  จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้ความว่า  สุนัขที่ถูกทำร้ายทารุณ ได้รับการช่วยเหลือและได้รับการอุปการะเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งผู้ก่อเหตุเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและมีอาการทางประสาท มีพฤติกรรมที่รุนแรง เป็นที่หวาดกลัวของผู้คนระแวกใกล้เคียง  และยังมีสุนัขที่อยู่ในการเลี้ยงดูจำนวน 6 ตัว

    ประเด็นที่ 2 ขอความช่วยเหลือ ปัญหาสุนัขจรจัด  ได้ความว่า นางเรณู  จิตรภิรมย์ ซึ่งเป็นผู้ขอความช่วยเหลือให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรดำเนินการผ่าตัดทำหมัน  และให้องค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้วสนับสนุนเวชภัณฑ์ให้ดังกล่าว

การดำเนินการ

    ประเด็นที่ 1 ขอความช่วยเหลือน้องสุนัขถูกทำร้ายทารุณ  ดำเนินการนัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแซะ  กำนันตำบลหินแก้ว  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลหินแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว  เจ้าหน้าที่ตำรวจ  เพื่อเข้าดำเนินการตรวจสอบเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ของสุนัขที่ยังในการดูแลของผู้ก่อเหตุ

    ประเด็นที่ 2 ขอความช่วยเหลือ ปัญหาสุนัขจรจัด  องค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้วดำเนินการจัดทำแผนสนับสนุนเวชภัณฑ์เพื่อให้บริการผ่าตัดทำหมันแก่สุนัขจรจัดภายในพื้นที่ตำบลหินแก้ว และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ในการผ่าตัดทำหมัน

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์