23 12 64 2

  สืบเนื่องจากมีการร้องเรียนขอความช่วยเหลือน้องสุนัขถูกทำร้ายทารุณ และขอความช่วยเหลือ ปัญหาสุนัขจรจัด และลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 17  ธันวาคม  2564 และได้นัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตรวจสอบเรื่องสวัสดิภาพสัตว์  ของสุนัขที่ยังในความดูแลของผู้ก่อเหตุ  ในวันที่ 23 ธันวาคม  2564   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรได้ร่วมกับ  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแซะ  ด่านกักกันสัตว์ชุมพร  กำนันตำบลหินแก้ว  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลหินแก้ว เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว  เจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงพื้นที่ตรวจสอบ  ได้พบกับผู้ถูกร้องเรียน  และให้การว่ามีสุนัขอยู่ในความดูแลประมาณ 20 ตัว  ไม่ได้ทำร้ายทารุณกรรมสุนัขดังกล่าวตามที่ถูกกล่าวหา  ทั้งนี้    นางสาวกิจตาภรณ์  แสงจันทร์  นายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร  ได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัย  และตรวจสุขภาพสัตว์เบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายตามที่มีผู้ร้องเรียน สุนัขทุกตัวมีสุขภาพแข็งแรง

ข้อเท็จจริง

  1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแซะจะเข้าดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ในวันที่ 24  ธันวาคม  2564

  2. กำชับให้ดูแลเฝ้าระวังการทารุณกรรมสัตว์ในพื้นที่

  3. การผ่าตัดทำหมันสุนัขทางองค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว นำเสนอต่อผู้บริหารอบต.หินแก้ว เพื่อจัดสรรงบประมาณยาและเวชภัณฑ์สำหรับทำหมัน  พร้อมขอสนับสนุนบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรเพื่อดำเนินการผ่าตัดทำหมันต่อไป

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์