3

วันที่ 15 มกราคม 2565 นายสมศักดิ์ จิตตวิสุทธิวงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแซะ ลงพื้นที่ชี้แจ้งเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในสุกร ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแซะ