177880

วันที่ 17 มีนาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ร่วมออกหน่วยให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 2 ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์