วันที่ 7 ตุลาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร โดย นายธงชัย หนังสือ ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและให้แนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับ ปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสวี อำเภอทุ่งตะโก อำเภอหลังสวน และอำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ที่มา : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์